MENU

Hattem, een prachtige stad

Hattem is een aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te leven.
En dat willen we graag zo houden, zelfs nog verbeteren.
Daarom is in 2019 het Cultuurfonds Hattem opgericht. Met dit fonds worden lokale initiatieven ondersteund op het gebied van cultuur, kunst en natuur.
Het gaat om projecten die de samenleving verbinden en de aantrekkelijkheid van Hattem vergroten.
Nieuwe initiatieven die anders lastig te realiseren zijn.
Cultuur, kunst en natuur moeten blijven floreren in onze Hanzestad.
Niet alleen voor ons, maar ook voor toekomstige generaties.

Projecten

Het Cultuurfonds Hattem heeft in 2023 een flink aantal projecten ondersteund.
Daardoor konden een aantal concerten worden georganiseerd en waren er projecten in het kader van het Hanzejaar die onze steun ontvingen.

Naast activiteiten was er een project waarbij ouders het boek “Kito de Dijkpoortkat” konden krijgen als welkomstgeschenk voor hun baby.
Ook werd dit boek uitgereikt aan bewoners van ‘het Baken’.

Nieuws

Bestuur maart 2024

Bestuurswisseling

HATTEM – Het bestuur van het Cultuurfonds Hattem is weer compleet. Na het vertrek van één van de bestuursleden van het eerste uur Hans Veltkamp is Ilonka Stoppelenburg bereid gevonden om zijn plek in te nemen.

Anneke-Olland-reikt-Rolf-Olland-prijs-uit-aan-Gerard-Libert-webP

Libert ontvangt eerste Rolf Olland Cultuurprijs, aanmoedigingsprijs gaat naar Schakelaar en Scheffer

Gerard Libert is de eerste winnaar van de Rolf Olland Cultuurprijs. De prijs werd dit jaar in het leven geroepen als eerbetoon aan wijlen Rolf Olland, één van de oprichters van het Cultuurfonds Hattem (CFH). Eline Schakelaar en Jeroen Scheffer ontvingen daarnaast de aanmoedigingsprijs.

kito vluchtelingen

Uitreiking boek Kito de Dijkpoortkat

HATTEM – Roya (4) is dolblij met het boek Kito de Dijkpoortkat dat ze van het Cultuurfonds Hattem heeft gekregen. Samen met haar moeder Farahnaz Fedaei kwam ze vrijdag naar De Dijkpoort om het kinderboek dat de Hattemse schrijfster Sandra Oosterveen heeft geschreven in ontvangst te nemen.

Rolf Olland Cultuurprijs

In 2023 is de Rolf Olland Cultuurprijs in het leven geroepen. Enerzijds om Rolf Olland op een bij hem passende manier te gedenken als oprichter van ons fonds.
Anderzijds om mensen of organisaties die Hattem op het gebied van cultuur verder willen brengen, aan te moedigen en te waarderen.

Elke twee jaar wordt deze prijs uitgereikt tijdens de Zomerreceptie van de gemeente Hattem.

De winnaars in 2023 waren:
Rolf Olland Cultuurprijs: Gerard Libert
Aanmoedigingsprijs: Jeroen Scheffer en Eline Schakelaar

Geven - Aanvragen

Het Cultuurfonds Hattem wil ook in de toekomst graag projecten blijven steunen. 
U kunt daar aan bijdragen!
Dit kan door eenmalig een bijdrage te geven of door vriend te worden.

Heeft u een project waarvoor u graag financiële steun van ons zou willen ontvangen? Leest u dan op de pagina waar uw aanvraag aan moet voldoen.