Hattem, een prachtige stad

Hattem is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te leven. En dat willen we graag zo houden, zelfs nog verbeteren.Daarom is het Cultuurfonds Hattem opgericht. Met dit fonds worden lokale initiatieven ondersteund op het gebied van cultuur, kunst en natuur. Het gaat om projecten die de samenleving verbinden en de aantrekkelijkheid van Hattem vergroten.

Cultuur, kunst en natuur moeten blijven floreren in onze Hanzestad. Niet alleen voor ons, maar ook voor toekomstige generaties.

Portrait

Projecten

Tot nu toe steunde het Cultuurfonds Hattem het jubileumconcert Jubilate Deo, de fleurige hanging baskets in de binnenstad, een theaterproductie van De Omzieners, het festival New Orleans in Hattem, de restauratie van het kerkdak, het Ontwaakt Kerstevent, de Kooi van Wassenaer en het Hanze Zomerconcert op de Hattemer Beiaard.

Een breed palet van activiteiten die zonder onze steun soms niet hadden kunnen plaatsvinden. In de zomer 2018 nam het Cultuurfonds Hattem het initiatief tot een sfeervol avondconcert in IJsselstein door de Christelijke Muziekvereniging Hattem.

Portrait
Het Hanze Zomerconcert op de Hattemer Beiaard
Hanging baskets
Jubileumconcert Jubilate Deo
Restauratie van het kerkdak
De Kooi van Wassenaer

Bijdrage aanvragen

img/

Hoe vraag ik een bijdrage aan?

Een aanvraag kan uitsluitend per mail worden ingediend.
Een aanvraag moet in ieder geval bestaan uit:

  • Gegevens aanvrager
  • Projectbeschrijving
  • Begroting

De aanvraag wordt getoetst door een onafhankelijke commissie die vier x per jaar vergaderd rond het begin van elk kwartaal. Bijdragen achteraf worden niet gehonoreerd, evenals bijdragen van structurele aard. Het moet gaan om lokale initiatieven op het gebied van cultuur, kunst en natuur. Dus geen sport. De projecten moeten samenbindend zijn.

Portrait

Steun het Cultuurfonds Hattem

img/

U kunt eenmalig een bijdrage geven of vriend worden. Alle bijdragen, klein of groot, zijn welkom op bankrekeningnummer: NL 75 ABNA 0840 5036 28 t.n.v. Cultuurfonds Hattem. Het fonds heeft een ANBI status.

Het Cultuurfonds Hattem werkt samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Wilt u vriend worden en een jaarlijkse bijdrage geven, een legaat nalaten, neem dan contact met ons op.

Geldersedijk 4
8051 ER HATTEM
06 51 39 25 28 (Marielle Karssing)
cultuurfondshattem@gmail.com

KVK 73236888
IBAN NL 75 ABNA 0840 5036 28
RSIN 859415120