Hattem, een prachtige stad

Hattem is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te leven. En dat willen we graag zo houden, zelfs nog verbeteren.Daarom is het Cultuurfonds Hattem opgericht. Met dit fonds worden lokale initiatieven ondersteund op het gebied van cultuur, kunst en natuur. Het gaat om projecten die de samenleving verbinden en de aantrekkelijkheid van Hattem vergroten.

Cultuur, kunst en natuur moeten blijven floreren in onze Hanzestad. Niet alleen voor ons, maar ook voor toekomstige generaties.

Projecten

Tot nu toe steunde het Cultuurfonds Hattem het jubileumconcert Jubilate Deo, de fleurige hanging baskets in de binnenstad, een theaterproductie van De Omzieners, het festival New Orleans in Hattem, de restauratie van het kerkdak, het Ontwaakt Kerstevent, de Kooi van Wassenaer en het Hanze Zomerconcert op de Hattemer Beiaard.

In 2021 zijn daar onder andere nog de maquette van Hattem en het boek van Teun Juk over de verering van de heilige Anna in Hattem bijgekomen.

Een breed palet van activiteiten die zonder onze steun soms niet hadden kunnen plaatsvinden.

In de zomer 2018 nam het Cultuurfonds Hattem het initiatief tot een sfeervol avondconcert in IJsselstein door de Christelijke Muziekvereniging Hattem.

Maestro 21 mei 2022

Ons Genoegen

Matthäus Passion 2022

Het Hanze Zomerconcert op de Hattemer Beiaard
Hanging baskets

Jubileumconcert Jubilate Deo

Restauratie van het kerkdak

Festival New Orleans in Hattem

Facebook Pagina

De Kooi van Wassenaer

Rolf Olland Cultuurprijs

Uitreiking Boek Kito aan Het Baken 1

Aanmoedigingsprijs Cultuurfonds

Uitreiking Boek Kito aan Het Baken 2

Blij en verrast met de prijs

Nieuws

Lustrum voor Cultuurfonds Hattem

HATTEM- Het Cultuurfonds Hattem bestaat vijf jaar. De afgelopen jaren heeft het fonds veel lokale projecten en evenementen kunnen ondersteunen. Dat wil het Cultuurfonds Hattem (CFH) ook in de toekomst blijven doen met als doel om Hattem nog mooier te laten zijn dan de stad al is. In verband met het jubileum heeft het CFH een speciale waarderingssubsidie ingesteld voor aanvragen die niet helemaal aan de doelstelling voldoen.

Waardevolle initiatieven

Sinds de oprichting heeft het Cultuurfonds in Hattem verschillende waardevolle initiatieven kunnen ondersteunen. “Hattem is een prachtige stad. Omdat dat te waarborgen voor de toekomst werd vijf jaar geleden besloten om een fonds op te richten dat lokale projecten die bijdragen aan de bevordering van cultuur, natuur en samenbindende initiatieven wil ondersteunen. Nieuwe initiatieven die anders lastig te realiseren zouden zijn geweest”, geeft voorzitter Mariëlle Karssing aan.
Het bestuur van het CFH bestaat naast Mariëlle uit Dries Jonker, Hans Veltkamp, Angela van Erven en Karin Schotborgh.

Lokale identiteit

Het CFH startte als organisatie onder de vlag van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Door de jaren heen kreeg het Cultuurfonds steeds meer een lokale identiteit met een eigen website, rekeningnummer en een ANBI status. Ook werd een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die bestaat uit drie Hattemers. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en voorziet het bestuur van advies. Twee jaar geleden werd afscheid genomen van twee oprichters van het eerste uur Rolf Olland en Mijndert Ververs. Het bestuur van het CFH is dankbaar voor hun inzet voor het CFH.

Terugblik

Een terugblik leert dat sinds het bestaan al veel mooie plannen mede dankzij een steun in de rug van het CFH gerealiseerd werden. Zo konden dankzij de bijdrage van het Cultuurfonds de fleurige hanging baskets in de binnenstad worden gerealiseerd en kregen onder andere Jubilate Deo, Theater productie de Omzieners, De Kooi van Wassenaer, het festival New Orleans in Hattem, stichting Hattemer beiaard en het Kerstevent van Ontwaakt een bijdrage. Recent werden een bijdrage toegekend via stichting Heemkunde Hattem aan het boek over de verering van de heilige Anna. Ook het inmiddels uitgestelde evenement Maestro van Hattem kan rekenen op een financiële bijdrage van het CFH.
Waarderingssubsidie
In het kader van het 5-jarig bestaan heeft het bestuur van het CFH een speciale waarderingssubsidie in het leven geroepen. Projecten die een waardevolle bijdrage leveren aan de Hattemse samenleving en niet helemaal voldoen aan de doelstelling van het fonds kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal € 500,-.

Ondersteunen

“Ook in de toekomst blijft het CFH zich samen met alle Hattemers inzetten om onze mooie stad op het gebied van natuur en cultuur nog mooier te maken. Hattemers met een initiatief, die voldoen aan de doelstelling van het fonds, kunnen een aanvraag doen bij het CFH. Er worden alleen aanvragen in behandeling genomen die ondersteund worden door lokale organisaties of verenigingen. Nu er vanuit de overheid steeds minder geld beschikbaar komt voor projecten wil het CFH juist in deze tijd samenbindende initiatieven en projecten ondersteunen”.
Om dit te kunnen blijven doen is het Cultuurfonds op zoek naar donateurs. Het CFH heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Bijdrage aanvragen

Hoe vraag ik een bijdrage aan?

Een aanvraag kan uitsluitend per mail worden ingediend. Een aanvraag moet in ieder geval bestaan uit:

  • Gegevens aanvrager
  • Projectbeschrijving
  • Begroting

De aanvraag wordt getoetst door een onafhankelijke commissie die vier x per jaar vergadert rond het begin van elk kwartaal. Bijdragen achteraf worden niet gehonoreerd, evenals bijdragen van structurele aard. Het moet gaan om lokale initiatieven op het gebied van cultuur, kunst en natuur. Dus geen sport. De projecten moeten samenbindend zijn.

Steun het Cultuurfonds Hattem

Doneer een bedrag:

Het fonds heeft een culturele ANBI

U kunt eenmalig een bijdrage geven of vriend worden. Alle bijdragen, klein of groot, zijn welkom op bankrekeningnummer: NL 75 ABNA 0840 5036 28 t.n.v. Cultuurfonds Hattem. Het fonds heeft een ANBI status.

Wilt u vriend worden en een jaarlijkse bijdrage geven, een legaat nalaten, neem dan contact met ons op.

Bedrag

Kleine Gracht 3
8051 VK HATTEM
06 51 39 25 28 (Marielle Karssing)

cultuurfondshattem@gmail.com

KVK 73236888
IBAN NL 75 ABNA 0840 5036 28
RSIN 859415120