MENU

Over

Over

Hattem is een aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te leven.
En dat willen we graag zo houden, zelfs nog verbeteren.

Daarom is in 2019 het Cultuurfonds Hattem opgericht.
Met dit fonds worden lokale initiatieven ondersteund op het gebied van cultuur, kunst en natuur.
Het gaat om projecten die de samenleving verbinden en de aantrekkelijkheid van Hattem vergroten.
Nieuwe initiatieven die anders lastig te realiseren zijn.

Cultuur, kunst en natuur moeten blijven floreren in onze Hanzestad.
Niet alleen voor ons, maar ook voor toekomstige generaties.

Het Cultuurfonds Hattem startte als organisatie onder de vlag van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Door de jaren heen kreeg het Cultuurfonds Hattem steeds meer een lokale identiteit met een eigen website, rekeningnummer en een ANBI-status. 
Ook werd een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die bestaat uit drie Hattemers.
Deze commissie beoordeelt de aanvragen en voorziet het bestuur van advies.
Twee jaar geleden werd afscheid genomen van twee oprichters van het eerste uur Rolf Olland en Mijndert Ververs.
Het bestuur van het Cultuurfonds Hattem is dankbaar voor hun inzet.

Kleine Gracht 3
8051 VK  Hattem
06 51 39 25 28 (Marielle Karssing)

cultuurfondshattem@gmail.com

KVK: 73236888

IBAN: NL 75 ABNA 0840 5036 28

RSIN: 859415120