MENU

Rolf Olland Cultuurprijs

Rolf Olland Cultuurprijs

In 2023 is de Rolf Olland Cultuurprijs in het leven geroepen. Enerzijds om Rolf Olland op een manier passend bij hem te gedenken als oprichter van ons fonds, anderzijds om mensen of organisaties die Hattem op het gebied van cultuur verder brengen aan te moedigen en te waarderen.

Dit volgens de criteria zoals omschreven in onze statuten: “Cultuur en natuur bevorderende alsmede samenleving verbindende projecten en initiatieven, die de stad Hattem extra aantrekkelijk maken om er te wonen, te werken en recreëren”.

In het geval van de Cultuurprijs kan het gaan om organisaties, maar ook om individuele personen die op boven omschreven gebied zich breed ingezet hebben en wat extra’s voor de stad Hattem hebben betekend. Het kan gaan om langdurige relaties en inzet voor organisaties, maar ook om een geweldig vernieuwend initiatief met toekomstperspectief. Aandachtspunt; de jeugd heeft de toekomst.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1000,- , een oorkonde en een uniek beeldje van De Dikke Tinne.

Gezien het indrukwekkende aantal nominaties van personen en organisaties is er in 2023 ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt met eveneens een geldbedrag van € 1000,- .

De Rolf Olland Cultuurprijs heeft een tweejaarlijks karakter en wordt uitgereikt op de Zomerreceptie van de gemeente Hattem.

Winnaars

Rolf Olland Cultuurprijs

2023      Gerard Libert

Aanmoedigingsprijs

2023      Jeroen Scheffer en Eline Schakelaar (Muziekvereniging Ontwaakt)