MENU

Geven en aanvragen

Geven en aanvragen

Steun het Cultuurfonds Hattem

Om al die mooie projecten ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen is het Cultuurfonds Hattem op zoek naar donateurs. 

Het Cultuurfonds Hattem heeft een status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

U kunt eenmalig een bijdrage geven, maar hoe leuk is het om lokaal betrokken te zijn en vriend of zelfs ambassadeur te worden. 
Of misschien wilt u erover nadenken om een legaat na te laten aan het Cultuurfonds Hattem.

Bedrag

Kleine Gracht 3
8051 VK  Hattem
06 51 39 25 28 (Marielle Karssing)

cultuurfondshattem@gmail.com

KVK: 73236888

IBAN: NL 75 ABNA 0840 5036 28

RSIN: 859415120

Hoe vraag ik een bijdrage aan?

Hattemers met een initiatief, dat voldoet aan de doelstelling van het fonds, kunnen een aanvraag doen. Er worden alleen aanvragen in behandeling genomen die ondersteund worden door lokale organisaties of verenigingen. Nu er vanuit de overheid steeds minder geld beschikbaar komt voor projecten wil het Cultuurfonds Hattem juist in deze tijd samenbindende initiatieven en projecten ondersteunen.

Een aanvraag kan uitsluitend per mail worden ingediend.
Een aanvraag moet in ieder geval bestaan uit:

  • Gegevens aanvrager
  • Projectbeschrijving 
  • Begroting

De aanvraag wordt getoetst. Behalve door het bestuur gebeurt dit ook door een onafhankelijke commissie. Bijdragen achteraf worden niet gehonoreerd, evenals bijdragen van structurele aard. Het moet gaan om nieuwe, lokale initiatieven op het gebied van cultuur, kunst en natuur. Dus geen sport. De projecten moeten samenbindend zijn.

Wil je een aanvraag indienen of een voorbeeld van een aanvraag of begroting ontvangen? Mail dan naar cultuurfondshattem@gmail.com.

Maquette van Hattem