MENU

Bestuurswisseling

HATTEM – Het bestuur van het Cultuurfonds Hattem is weer compleet. Na het vertrek van één van de bestuursleden van het eerste uur Hans Veltkamp is Ilonka Stoppelenburg bereid gevonden om zijn plek in te nemen.

Goed doel
Het bestuur van het Cultuurfonds Hattem (CFH) is Hans zeer erkentelijk voor al het werk dat hij voor de stichting heeft verricht. Op vele fronten zet hij zich met veel passie in voor projecten in en rondom Hattem.
In Ilonka werd een goede vervanger met veel bestuurlijke ervaring gevonden. “Ik ben weliswaar geen geboren Hattemer, maar ik woon al wel meer dan twintig jaar met heel veel plezier in Hattem. Het CFH is een mooie club mensen, die met een heel goed doel bezig zijn voor de samenleving in Hattem. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Met mijn financiële achtergrond als controller is het voor de hand liggend dat ik het penningmeesterschap verder invul. Hans Veltkamp heeft onlangs het stokje en de administratie aan me overgedragen”.
Ilonka hoefde dan ook niet lang na te denken toen zij werd benaderd om zitting te nemen binnen het bestuur van het CFH. “Het is fijn om mooie culturele, vernieuwende initiatieven te kunnen ondersteunen. Er komen prachtige ideeën en aanvragen voorbij”.

Bestuur
Het bestuur van CFH bestaat verder uit Mariëlle Karssing, Karin Schotborgh, Dries Jonker en Angela van Erven. Het bevalt Ilonka goed binnen het CFH-bestuur. “Het voelt zelfs vertrouwd aan. De meeste mensen kende ik al wel en de samenwerking onderling in het bestuur is heel prettig. Ik heb er zin in om mij voor het CFH in te gaan zetten”.
Het CFH werd ruim zeven jaar geleden in het leven geroepen door een aantal betrokken Hattemers met als doel om cultuur, natuur en verenigingsleven in Hattem te bevorderen en te ondersteunen.
Hattem is een prachtige stad. Het CFH pleit ervoor dat ook de toekomstige inwoners van Hattem kunnen opgroeien in een springlevend cultuur- en natuurrijk landschap waar het fijn wonen, werken en recreëren is. In de afgelopen jaren werden diverse projecten ondersteund die bijdragen aan groei en bloei van cultuur, natuur en verenigingsleven. Nieuwe initiatieven die zonder deze steun lastig te realiseren zouden zijn geweest. Ook werd de Rolf Olland Cultuurprijs in het leven geroepen. Deze prijs is vernoemd naar oprichter Rolf Olland en bestemd voor Hattemers die zich inzetten voor Hattem op gebied van cultuur, natuur en kunst.

Verschil
“We kunnen regelmatig het verschil maken of er iets door kan gaan of niet. Vooral na de Corona is het voor veel organisaties lastig(er) om iets te organiseren. De budgetten zijn minder en alles is duurder geworden. Ook kan men minder op vrijwilligers rekenen. Wij kunnen niet alleen dit verschil maken, dat moet eigenlijk met een grotere groep Hattemers die financieel bijdragen. Met elke gift hoe klein ook zijn wij blij. Deze giften samen maken het weer mogelijk een mooi boek uit te brengen, een tentoonstelling of concert te organiseren of wat in de natuur te realiseren”, benadrukt voorzitter Mariëlle Karssing. Zij is blij met dat met de komst van Ilonka het bestuur weer compleet is. “Ook wij zijn afhankelijk van vrijwilligers die het werk voor het CFH belangeloos willen doen. Ik ken Ilonka als een zeer accuraat persoon, financieel goed onderlegd en dan ook nog eens gezellig. Beter hadden we niet kunnen wensen”.

Aanvragen
Ook in de toekomst blijft het CFH zich samen met alle Hattemers inzetten om onze stad nog mooier te maken. Hattemers met een initiatief, dat voldoet aan de doelstelling van het fonds, kunnen een aanvraag doen bij het CFH. Alleen aanvragen die ondersteund worden door lokale organisaties of verenigingen worden in behandeling genomen. De aanvraag wordt getoetst door een onafhankelijke commissie.
Plannen voor de toekomst heeft CFH dan ook volop. “We willen als CFH nog wat meer inzetten op projecten in de natuur. Aanvragen op dat gebied zijn zeer welkom. Daarnaast moeten we ook aan de inkomstenkant werken zodat we in de toekomst nog vele organisaties kunnen blijven ondersteunen”.
Om alle projecten te kunnen ondersteunen is het Cultuurfonds daarom op zoek naar donateurs. U kunt eenmalig een bijdrage geven of vriend worden. Alle bijdragen, klein of groot, zijn welkom op bankrekeningnummer: NL 75 ABNA 0840 5036 28 t.n.v. Cultuurfonds Hattem. Het fonds heeft een culturele ANBI status.

Voor meer informatie over het doen van een aanvraag of het geven van een bijdrage: www.cultuurfondshattem.nl